Author:
Aliev,M.M.;Genkina,R.Z.;Dubrovskaya,E.N.;Nikishova,V.M.
Year:
1981
Title:
Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation).
Foreign title:
Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya
Reference:
Aliev,M.M. et al. (1981) Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation). [ Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 1- 187
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Onychiopsis Onychiopsis USSR(Kazakh SSR) Bathonian Oxfordian
Onychium Onychium USSR(Kazakh SSR) Late Liassic Bathonian
Osmunda Osmunda sp USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Osmundites Osmundites angrenicus USSR(Kazakh SSR) Aalenian Bathonian
Osmundites Osmundites plicatus USSR(Kazakh SSR) Bajocian
Osmundopsis Osmundopsis jurassica USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Osmundopsis Osmundopsis kugartensis USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Osmundopsis Osmundopsis minuta USSR(Kazakh SSR) Bathonian
Osmundopsis Osmundopsis plicatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Paleoconiferus Paleoconiferus asaccatus USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Paleoconiferus Paleoconiferus pseudostriata USSR(Kazakh SSR) Aalenian Bathonian
Paleoconiferus Paleoconiferus rugatae USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Bathonian
Paleopicea Paleopicea glaesaria USSR(Kazakh SSR) Liassic
Periplecotriletes Periplecotriletes amplectus USSR(Kazakh SSR) Aalenian
Periplecotriletes Periplecotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Middle Liassic
Phlebopteris Phlebopteris exornatus USSR(Kazakh SSR) Liassic Bathonian
Picea Picea exilioides USSR(Kazakh SSR) Bajocian Oxfordian