Author:
Aliev,M.M.;Genkina,R.Z.;Dubrovskaya,E.N.;Nikishova,V.M.
Year:
1981
Title:
Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation).
Foreign title:
Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya
Reference:
Aliev,M.M. et al. (1981) Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation). [ Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 1- 187
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Florinites Florinites USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Middle Liassic
Ginkgo Ginkgo USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Ginkgocycadophytus Ginkgocycadophytus USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Gleicheniidites Gleicheniidites laetus USSR(Kazakh SSR) Bathonian Oxfordian
Gleicheniidites Gleicheniidites sp USSR(Kazakh SSR) Bajocian Oxfordian
Gnetaceaepollenites Gnetaceaepollenites sp USSR(Kazakh SSR) Bajocian Oxfordian
Gonatosorus Gonatosorus USSR(Kazakh SSR) Bajocian Oxfordian
Hausmannia Hausmannia USSR(Kazakh SSR) Liassic Bathonian
Hissaropteris Hissaropteris USSR(Kazakh SSR) Liassic Bajocian
Hymenophyllum Hymenophyllum sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Bathonian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic Aalenian
Klukisporites Klukisporites sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Leiotriletes Leiotriletes bujargiensis USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Leiotriletes Leiotriletes convexus USSR(Kazakh SSR) Aalenian
Leiotriletes Leiotriletes convexus USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Leiotriletes Leiotriletes corniger USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic
Leiotriletes Leiotriletes gleicheniaeformis USSR(Kazakh SSR) Bajocian Bathonian