Author:
Aliev,M.M.;Genkina,R.Z.;Dubrovskaya,E.N.;Nikishova,V.M.
Year:
1981
Title:
Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation).
Foreign title:
Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya
Reference:
Aliev,M.M. et al. (1981) Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation). [ Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 1- 187
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Calamotriletes Calamotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Liassic
Camptotriletes Camptotriletes cerebriformis USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Camptotriletes Camptotriletes clivosus USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Camptotriletes Camptotriletes compactus USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic
Camptotriletes Camptotriletes tenellus USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Camptotriletes Camptotriletes triangulus USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Caytoniales Caytoniales USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian
Cedrus Cedrus sp USSR(Kazakh SSR) Bajocian Bathonian
Cedrus Cedrus sp USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Cheilanthes Cheilanthes USSR(Kazakh SSR) Bathonian
Cheiropleuria Cheiropleuria bicuspis USSR(Kazakh SSR) Liassic Bathonian
Cheiropleuria Cheiropleuria compacta USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Cheiropleuria Cheiropleuria congregata USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Chomotriletes Chomotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Cibotium Cibotium corniculatum USSR(Kazakh SSR) Early Liassic
Cibotium Cibotium junctum USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Classopollis Classopollis USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Oxfordian