Author:
Aliev,M.M.;Genkina,R.Z.;Dubrovskaya,E.N.;Nikishova,V.M.
Year:
1981
Title:
Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation).
Foreign title:
Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya
Reference:
Aliev,M.M. et al. (1981) Jurassic continental deposits of eastern Central Asia, (dating, division, correlation). [ Yurskie Kontinentalnye otlozheniya Vostoka Srednei Azii (Datirovka,Raschlenenie, korrelyatsiya ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 1- 187
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Todites Todites sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Bajocian
Trachytriletes Trachytriletes sp USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Trichomanes Trichomanes crassus USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic Bajocian
Trilitisporites Trilitisporites rariverrucatus USSR(Kazakh SSR) Callovian Oxfordian
Tripartina Tripartina variabilis USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Tripartina Tripartina variabilis USSR(Kazakh SSR) Liassic Oxfordian
Tripartina Tripartina variabilis USSR(Kazakh SSR) Middle Liassic
Uvaesporites Uvaesporites sp USSR(Kazakh SSR) Bajocian Bathonian
Walchiites Walchiites gradatus USSR(Kazakh SSR) Early Liassic Bathonian