Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cyatheaceae Cyatheaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Polypodiaceae Polypodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Osmunda Osmunda sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Sphagnum Sphagnum sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Coniopteris Coniopteris sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Podocarpus Podocarpus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Abies Abies sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Tsuga Tsuga sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Picea Picea sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Picea Picea sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Pinus Pinus diploxylon USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Pinus Pinus haploxylon USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Taxodium Taxodium sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Taxodium Taxodium sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Myrica Myrica sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Juglans Juglans sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene