Author:
Ivanova,E.A.;Klimko,S.A.;Voitsel,Z.A.;Kruglova,Z.M.;Markova,L.G.;Strizhova,A.I.
Year:
1957
Title:
Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor)
Foreign title:
Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor)
Reference:
Ivanova,E.A. et al. (1957) Upper Oligocene. (In: Stratigraphy of the Mesozoic and Cenozoic of the Western Siberian Lowlands. V.F.Kozyreva, editor) [ Verkhii Oligotsen. (In-Stratigrafiya Mezozoya i Kainozoya Zapadno-Sibirskoi Nizmennosti. V.F.Kozyreva,editor) ] Gosudarstyy Soyuznyy Zapadno-Sibirskiy Nefterazvedochnyy Trest P. 133- 135
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Castanea Castanea sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Castanea Castanea sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Castanea Castanea sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Cedrus Cedrus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Cedrus Cedrus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Chenopodiaceae Chenopodiaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Compositae Compositae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Coniopteris Coniopteris sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Corylus Corylus sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Corylus Corylus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Corylus Corylus sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Cyatheaceae Cyatheaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Cyatheaceae Cyatheaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Cyatheaceae Cyatheaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene
Cyatheaceae Cyatheaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Miocene
Ericaceae Ericaceae sp sp. nov. USSR(WSL) Late Oligocene Early Miocene