Author:
Strepetova,Z.V.;Laukhin,S.A.
Year:
1979
Title:
Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia.
Foreign title:
Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany)
Reference:
Strepetova,Z.V. et al. (1979) Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia. [ Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 249 # 2 P. 462- 4466
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Podocarpus Podocarpus USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Podocarpus Podocarpus USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Podocarpus Podocarpus nageiaformis USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Polygonum Polygonum USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Proteacidites Proteacidites USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Quercus Quercus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Quercus Quercus conifera USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Middle Oligocene
Quercus Quercus graciliformis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Quercus Quercus gracilis USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Rhus Rhus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Rosaceae Rosaceae USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Sabal Sabal USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Salix Salix USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Santalaceae Santalaceae USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Sciadopitys Sciadopitys USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Sequoia Sequoia USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene