Author:
Strepetova,Z.V.;Laukhin,S.A.
Year:
1979
Title:
Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia.
Foreign title:
Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany)
Reference:
Strepetova,Z.V. et al. (1979) Palynologic Proof of the Early Oligocene age of sediments in the Basin of the Lower Yana, Northern Yakutia. [ Palinologicheskoye Obosnovaniye Vydeleniya Nizhneoligotsenovykh otlozheniy na Severe Yakutii (Basseyn Nizhnego Techeniya N Yany) ] Doklady Akademii Nauk SSSR Vol. 249 # 2 P. 462- 4466
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Cibotium Cibotium USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Comptonia Comptonia rotunda USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Corylus Corylus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Cryptomeria Cryptomeria USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Cunninghamia Cunninghamia USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Cyathea Cyathea USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Dacrydium Dacrydium USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Diervilla Diervilla USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Eleagnus Eleagnus USSR(Yakut ASSR) Late Eocene
Engelhardtia Engelhardtia quieta USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Early Oligocene
Engelhardtia Engelhardtia spicata USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene
Ericales Ericales USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Eucommia Eucommia ulmoides USSR(Yakut ASSR) Early Oligocene Middle Oligocene
Fagus Fagus USSR(Yakut ASSR) Oligocene
Fagus Fagus orientaliformis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Middle Oligocene
Fothergilla Fothergilla gracilis USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene
Fothergilla Fothergilla vera USSR(Yakut ASSR) Middle Eocene Late Eocene