Author:
Grigoreva,K.N.
Year:
1983
Title:
Distribution of Schizeaceae spores in Upper Jurassic and Lower Cretaceous Stata-For example, in the northern Regions of Central Siberia
Foreign title:
Rasprostraneniya spor Schizaeaceae v verkhneyur Skikh i Nizhnemelovykh otlozheniyakh na Primere Severnykh Rayonov Sredney
Reference:
Grigoreva,K.N. (1983) Distribution of Schizeaceae spores in Upper Jurassic and Lower Cretaceous Stata-For example, in the northern Regions of Central Siberia [ Rasprostraneniya spor Schizaeaceae v verkhneyur Skikh i Nizhnemelovykh otlozheniyakh na Primere Severnykh Rayonov Sredney ] Trudy Uralskii Nauchnyi Tsentralnykh,Akademiya Nauk SSR.Sverdlovsk USSR.Palinologiya i Paleogeografiya.Materialya Iv Vsesoyuzon Palinologicheskoi Konferentsnn(1981) P. 30- 33
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lygodium Lygodium multituberculatum USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Lygodium Lygodium triangulatum USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Lygodium Lygodium valanjinensis USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Ophioglossaceae Ophioglossaceae USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Osmundaceae Osmundaceae USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Picea Picea USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Piceites Piceites USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Podocarpus Podocarpus andiniformis USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Podocarpus Podocarpus permagna USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Protoconiferus Protoconiferus USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Protopicea Protopicea USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Pseudopicea Pseudopicea USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Sciadopitys Sciadopitys USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Selaginella Selaginella USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Sphagnum Sphagnum USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Taxodiaceae Taxodiaceae USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous
Trilobosporites Trilobosporites USSR(Siberia) Late Jurassic Early Cretaceous