Author:
Ishchenko,A.M.;Semenova,E.V.
Year:
1962
Title:
Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance
Foreign title:
Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie
Reference:
Ishchenko,A.M. et al. (1962) Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance [ Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie ] Geologicheskikiy Institut, Akademiya Nauk SSSR,Trudy,Seriya Strat.I Paleontologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 43 P. 1- 169
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Lagenicula Lagenicula sp.I Benn.& Kids.,1886 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Lagenicula Lagenicula sp.I Benn.& Kids.,1886 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Bashkirian
Lagenicula Lagenicula splendida USSR(Ukrainian SSR) Visean
Lagenicula Lagenicula subpilosa USSR(Ukrainian SSR) Visean Bashkirian
Lagenicula Lagenicula verrucosa sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaapiculati Megaapiculati admirabilis USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaapiculati Megaapiculati dentatus USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaapiculati Megaapiculati echinulatus USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaapiculati Megaapiculati grandis sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaapiculati Megaapiculati major USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaapiculati Megaapiculati mamillarius USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Megaapiculati Megaapiculati mamillarius Michigan Carboniferous
Megaapiculati Megaapiculati minutus USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megacapillarizonales Megacapillarizonales Poland Early Namurian
Megacapillarizonales Megacapillarizonales ciliatus sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megacapillarizonales Megacapillarizonales perlucidulus sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megacapillarizonales Megacapillarizonales radiatus USSR(Ukrainian SSR) Visean