Author:
Ishchenko,A.M.;Semenova,E.V.
Year:
1962
Title:
Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance
Foreign title:
Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie
Reference:
Ishchenko,A.M. et al. (1962) Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance [ Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie ] Geologicheskikiy Institut, Akademiya Nauk SSSR,Trudy,Seriya Strat.I Paleontologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 43 P. 1- 169
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Sporites Sporites brasserti USSR(Ukrainian SSR) Visean
Sporites Sporites difficilis Nd Visean Moscovian
Sporites Sporites diffusopilosus USSR(Ukrainian SSR) Namurian Bashkirian
Sporites Sporites grabratus USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Sporites Sporites laevigatus USSR(Ukrainian SSR) Visean
Sporites Sporites nigrozonalis USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Sporites Sporites nodosus USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Sporites Sporites primus USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Sporites Sporites sp. Wich.,1934 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Sporites Sporites subfuscus USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Sporites Sporites sylvanus USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Sporites Sporites tuberosus USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Sporites Sporites valens USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Sporonites Sporonites regalis USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Sporonites Sporonites silvanus USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Sporonites Sporonites triangulatus USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Sporonites Sporonites trilobus USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian