Author:
Ishchenko,A.M.;Semenova,E.V.
Year:
1962
Title:
Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance
Foreign title:
Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie
Reference:
Ishchenko,A.M. et al. (1962) Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance [ Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie ] Geologicheskikiy Institut, Akademiya Nauk SSSR,Trudy,Seriya Strat.I Paleontologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 43 P. 1- 169
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Spore Spore type 17 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore type 18 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Spore Spore type 19 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Spore Spore type 2 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Spore Spore type 20 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Spore Spore type 21 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Namurian Bashkirian
Spore Spore type 22 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Spore Spore type 23 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Spore Spore type 26 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore type 27 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore type 28 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Spore Spore type 34 Zern.,1938 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Early Namurian
Spore Spore type 36 Zern.,1938 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Early Namurian
Spore Spore type 9 Zern.,1931 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Spore Spore type vii sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Spore Spore type xiii sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Sporites Sporites auritus USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian