Author:
Ishchenko,A.M.;Semenova,E.V.
Year:
1962
Title:
Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance
Foreign title:
Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie
Reference:
Ishchenko,A.M. et al. (1962) Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance [ Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie ] Geologicheskikiy Institut, Akademiya Nauk SSSR,Trudy,Seriya Strat.I Paleontologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 43 P. 1- 169
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Megahymenozonales Megahymenozonales rotatus USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megahymenozonales Megahymenozonales rotatus Michigan Carboniferous
Megahymenozonales Megahymenozonales salebrosus sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megalaevigati Megalaevigati Poland Stephanian
Megalaevigati Megalaevigati elegans USSR(Ukrainian SSR) Visean Namurian
Megalaevigati Megalaevigati glabratus USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian Moscovian
Megalaevigati Megalaevigati glabratus Poland Stephanian
Megalaevigati Megalaevigati praetextus USSR(Ukrainian SSR) Namurian Bashkirian
Megalaevigati Megalaevigati praetextus Poland Carboniferous
Megaligulati Megaligulati Poland Carboniferous
Megaligulati Megaligulati asperum sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Namurian
Megaligulati Megaligulati cingulatus sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaligulati Megaligulati levis sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaligulati Megaligulati minusculus sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaligulati Megaligulati pilosus sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean
Megaligulati Megaligulati spinuliferum sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Bashkirian
Megaspore Megaspore sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian