Author:
Ishchenko,A.M.;Semenova,E.V.
Year:
1962
Title:
Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance
Foreign title:
Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie
Reference:
Ishchenko,A.M. et al. (1962) Megaspores of the Carboniferous age and their stratigraphic importance [ Megaspory Kamennouglnogo vozrasta i Ikh stratigra Ficheskoe znachenie ] Geologicheskikiy Institut, Akademiya Nauk SSSR,Trudy,Seriya Strat.I Paleontologii,Akademiya Nauk Ukrainskoi SSR # 43 P. 1- 169
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Triletisporites Triletisporites tuberculatus USSR(Ukrainian SSR) Moscovian
Tuberculatisporites Tuberculatisporites apiculatus USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Tuberculatisporites Tuberculatisporites difficilis USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Tuberculatisporites Tuberculatisporites pertuberosus USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Tuberculatisporites Tuberculatisporites sp sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Tuberculatisporites Tuberculatisporites subfuscus USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Tuberculatisporites Tuberculatisporites tuberosus USSR(Ukrainian SSR) Visean Moscovian
Valvisisporites Valvisisporites augustae USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Valvisisporites Valvisisporites trilobus USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Zonales Zonales sp. Bail.,1935 sp. nov. USSR(Ukrainian SSR) Late Moscovian
Zonalessporites Zonalessporites saturnoides USSR(Ukrainian SSR) Visean