Author:
Filina,N.I.
Year:
1967
Title:
Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor)
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor)
Reference:
Filina,N.I. (1967) Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor) [ Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor) ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 122- 128
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Sphagnum Sphagnum sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Equisetum Equisetum sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Lycopodium Lycopodium sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Selaginella Selaginella hirta USSR(Caucasus) Cenomanian
Selaginella Selaginella obscura USSR(Caucasus) Cenomanian
Selaginella Selaginella utrigera USSR(Caucasus) Cenomanian
Ophioglossum Ophioglossum sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Anemia Anemia chetaensis USSR(Caucasus) Cenomanian
Anemia Anemia dorsostriata USSR(Caucasus) Cenomanian
Anemia Anemia imperfecta USSR(Caucasus) Cenomanian
Anemia Anemia perforata USSR(Caucasus) Cenomanian
Anemia Anemia pseudotripartita USSR(Caucasus) Cenomanian
Pelletieria Pelletieria minor USSR(Caucasus) Cenomanian
Schizaea Schizaea certa USSR(Caucasus) Cenomanian
Schizaea Schizaea kulandyensis USSR(Caucasus) Cenomanian
Schizaea Schizaea laevigataeformis USSR(Caucasus) Cenomanian
Schizaea Schizaea evidens USSR(Caucasus) Cenomanian