Author:
Filina,N.I.
Year:
1967
Title:
Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor)
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor)
Reference:
Filina,N.I. (1967) Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor) [ Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor) ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 122- 128
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Selaginella Selaginella rara USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Selaginella Selaginella rara USSR(Caucasus) Cenomanian
Selaginella Selaginella simplex USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Selaginella Selaginella simplex USSR(Caucasus) Cenomanian
Selaginella Selaginella speciosa USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Selaginella Selaginella speciosa USSR(Caucasus) Cenomanian
Selaginella Selaginella utrigera USSR(Caucasus) Cenomanian
Selaginella Selaginella uzbekistanica USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Simozonotriletes Simozonotriletes notabilis USSR(Caucasus) Cenomanian
Sphagnum Sphagnum australe USSR(Caucasus) Cenomanian
Sphagnum Sphagnum australe USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Sphagnum Sphagnum putillum USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Sphagnum Sphagnum putillum USSR(Caucasus) Cenomanian
Sphagnum Sphagnum sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes concavus USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes divulgatus USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Stenozonotriletes Stenozonotriletes divulgatus USSR(Caucasus) Cenomanian