Author:
Filina,N.I.
Year:
1967
Title:
Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor)
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor)
Reference:
Filina,N.I. (1967) Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor) [ Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor) ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 122- 128
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Osmunda Osmunda sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Pelletieria Pelletieria minor USSR(Caucasus) Cenomanian
Pelletieria Pelletieria minutaestriata USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Pelletieria Pelletieria minutaestriata USSR(Caucasus) Cenomanian
Pelletieria Pelletieria tersa USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Pelletieria Pelletieria tersa USSR(Caucasus) Cenomanian
Pinaceae Pinaceae USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Pinaceae Pinaceae USSR(Caucasus) Cenomanian
Podocarpaceae Podocarpaceae USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Podocarpaceae Podocarpaceae USSR(Caucasus) Cenomanian
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Caucasus) Cenomanian
Psophosphaera Psophosphaera sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Psophosphaera Psophosphaera sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Pteris Pteris cretacea USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Pteris Pteris cretacea USSR(Caucasus) Cenomanian
Pteruchipollenites Pteruchipollenites microsaccus USSR(Kazakh SSR) Cenomanian