Author:
Filina,N.I.
Year:
1967
Title:
Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor)
Foreign title:
Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor)
Reference:
Filina,N.I. (1967) Palynological characteristics of Cenomanian deposits of some regions of the southeastern Caucasus, Mangushlak and the Aral Region. (In: Mesozoic Oil and Gas bearing Regions of Central Asia. Biostratigraphy and Paleogeography. M.M.Aliev, editor) [ Palinologicheskaya kharakteristika Senomanskikh otlozhenii Nekotorykh Raionov Yugo-Vostochogo Kavkaza,Mangyshlaka i Priaral'Ya(In-Mezozoi Nefte Gazonosnykh Oblastei Srednei Azii. (In-Mezozoi Neftegazonosnykh Oblasti Srednei Azii. Biostratigrafiya i paleogeografiya. M.M.Aliev,editor) ] Trudy Ministerstvo Neftyanoy Promyshlenn Tslennosti SSR.Nauka(Moskow),Akademiya Nauk SSR P. 122- 128
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Gleichenia Gleichenia delicata USSR(Caucasus) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia stellata USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia stellata USSR(Caucasus) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia umbonata USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Gleichenia Gleichenia umbonata USSR(Caucasus) Cenomanian
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Gleicheniaceae Gleicheniaceae USSR(Caucasus) Cenomanian
Helminthostachys Helminthostachys halkabadica USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Hymenophyllum Hymenophyllum sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Hymenozonotriletes Hymenozonotriletes sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Klukisporites Klukisporites sp USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Klukisporites Klukisporites sp USSR(Caucasus) Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes orientalis USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes orientalis USSR(Caucasus) Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes selectus USSR(Caucasus) Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes selectus USSR(Kazakh SSR) Cenomanian
Leiotriletes Leiotriletes sp USSR(Caucasus) Cenomanian