Author:
Blom,G.I.
Year:
1960
Title:
Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region
Foreign title:
Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya
Reference:
Blom,G.I. (1960) Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region [ Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1960 # 3 P. 123- 127
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Pinus Pinus USSR(Gorki) Middle Oligocene
Cedrus Cedrus USSR(Gorki) Middle Oligocene
Gleichenia Gleichenia USSR(Gorki) Middle Oligocene
Anemia Anemia USSR(Gorki) Middle Oligocene
Adiantum Adiantum USSR(Gorki) Middle Oligocene
Taxus Taxus USSR(Gorki) Late Oligocene
Podocarpus Podocarpus nageiaformis USSR(Gorki) Late Oligocene
Podocarpus Podocarpus giganteus USSR(Gorki) Late Oligocene
Dacrydium Dacrydium USSR(Gorki) Late Oligocene
Caytonia Caytonia sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Abies Abies USSR(Gorki) Late Oligocene
Pinus Pinus sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Pinus Pinus silvestris USSR(Gorki) Late Oligocene
Cedrus Cedrus piceiformis USSR(Gorki) Late Oligocene
Cedrus Cedrus pachyderma USSR(Gorki) Late Oligocene
Cedrus Cedrus atlantica USSR(Gorki) Late Oligocene
Picea Picea sp USSR(Gorki) Late Oligocene