Author:
Blom,G.I.
Year:
1960
Title:
Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region
Foreign title:
Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya
Reference:
Blom,G.I. (1960) Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region [ Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1960 # 3 P. 123- 127
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Salix Salix sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Santalaceae Santalaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Selaginella Selaginella USSR(Gorki) Late Oligocene
Simarubaceae Simarubaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Sphagnum Sphagnum sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Sterculiaceae Sterculiaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Taxus Taxus USSR(Gorki) Late Oligocene
Tilia Tilia eocenica USSR(Gorki) Late Oligocene
Tsuga Tsuga canadensis USSR(Gorki) Late Oligocene
Tsuga Tsuga diversifolia USSR(Gorki) Late Oligocene
Tsuga Tsuga sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Ulmus Ulmus sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Woodsia Woodsia USSR(Gorki) Late Oligocene