Author:
Blom,G.I.
Year:
1960
Title:
Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region
Foreign title:
Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya
Reference:
Blom,G.I. (1960) Oligocene deposits of the Volga-Vetluga Region [ Oligotsenovye otlozheniya Volzhsko-Vetluzhskogo Mezhdurech'Ya ] Sovetskaya Geologiya Vol. 1960 # 3 P. 123- 127
Google Academy:
try to search by title in english or foreign title
Genus Species Country(Region) From To
Menispermaceae Menispermaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Myrica Myrica sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Nelumbo Nelumbo sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Nyssa Nyssa sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Onagraceae Onagraceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Ophyoglossum Ophyoglossum sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Osmunda Osmunda sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Picea Picea sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Pinus Pinus USSR(Gorki) Middle Oligocene
Pinus Pinus silvestris USSR(Gorki) Late Oligocene
Pinus Pinus sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Podocarpus Podocarpus giganteus USSR(Gorki) Late Oligocene
Podocarpus Podocarpus nageiaformis USSR(Gorki) Late Oligocene
Polypodiaceae Polypodiaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Pterocarya Pterocarya sp USSR(Gorki) Late Oligocene
Pyrolaceae Pyrolaceae USSR(Gorki) Late Oligocene
Quercus Quercus sp USSR(Gorki) Late Oligocene