Genus Anemia

Species total:
164
Age range:
435 - 0 MA (obsolete dating)
IRMNG:
find
Name From To Age range
Anemia praecipua Albian Albian
Anemia striosporites Cenomanian Campanian
Anemia pastinacaria Cenomanian Coniacian
Anemia philitidiformis Cenomanian Cenomanian
Anemia modica Cenomanian Turonian
Anemia humilis Cenomanian Turonian
Anemia tricuspidata Late Cenomanian Late Cenomanian
Anemia pastinacarya Late Cretaceous Late Cretaceous
Anemia camura Late Cretaceous Late Cretaceous
Anemia adiantifolia Late Cretaceous Late Cretaceous
Anemia glomerosa Late Cretaceous Late Cretaceous
Anemia paraxodus Late Cretaceous Late Cretaceous
Anemia tricornitata Late Cretaceous Late Cretaceous
Anemia mosquensis Campanian Campanian
Anemia radiata Maastrichtian Maastrichtian
Anemia sp. Deb,1970 Tertiary Tertiary
Anemia trichoriza Tertiary Tertiary